Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Prosba o uzdravení paní Šigutové, za nemocné a opuštěné lidi a za mír ve světě

 • 19:00 SPOLEČENSTVÍ MM 1
  SPOLEČENSTVÍ MM 1
  • 19:00 - 20:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Za + rodiče Tylečkovy, + bratra Josefa a synovce Petra a za živou rodinu

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 17:00 SVÁTOST SMÍŘENÍ
  SVÁTOST SMÍŘENÍ
  • 17:00 - 18:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let, za Boží požehnání pro syna před kněžským svěcením a za děti a vnoučata

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Tato mše svatá je s nedělní platností.

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Goluchovu, Huserovu a Knoppovu

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  Za živé a + členy Rodiny Neposkvrněné a za papeže Františka

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Za + Marii Lukešovou, za + v rodině s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Primiční mše svatá

  V 15:00 hod. v kostele – novokněžské požehnání pro přespolní účastníky primice.

  Večerní mše svatá dnes nebude.

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Za živou a + rodinu Uhlářovu, Meisnerovu a Blablovu, za živou víru pro celou rodinu a za mír ve světě

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Za + Ladislava Arpu, jeho + rodiče a spolužáky a za duše v očistci

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Na poděkování za dar života s prosbou o vedení Duchem sv.

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc do dalších let

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • sv. Bartoloměj
  • Označení: Kostel svatého Bartoloměje (Frýdlant nad Ostravicí)

  Neděle  19. 5.  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Na poděkování za 30 let života s prosbou o lásku, pokoj a zdraví pro celou rodinu a za nová kněžská a řeholní povolání

 • 15:00 VAJEČINA
  VAJEČINA
  • 15:00 - 19:00
  • Farní zahrada

20Panny Marie Matky Církve
21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie