Modlitby matek I - hnutí křesťanských matek

Modlitby matek I - hnutí křesťanských matek

Vzniklo před 27 lety v Anglii a od té doby se rozšířilo do celého světa. Pilíře spirituality MM jsou odevzdání, důvěra a jednoduchost. Hlavní zásady – neradíme si, nekritizujeme se navzájem, jsme diskrétní. Centrum MM v naší republice je v Brně, národní koordinátorkou je Markéta Klímová. Jednou za rok bývá celostátní setkání skupinek MM v Brně nebo v Pardubicích a také setkání MM v diecézi.

V naší farnosti se setkávají v současné době tři skupinky MM, jedna z nich už více jak 25 let, další dvě vznikly o něco později. Místo i čas setkání je různý; setkáváme se co 14 dní ve středu po mši svaté na faře, jiná skupinka zase dopoledne u jedné z členek doma. Každé setkání trvá 1 – 1,5 hod. Celkový počet modlících se maminek (a babiček) ve všech třech skupinkách je asi 20 (skupinka by měla mít 2 – 8 členek, pokud je jich více, je potřeba skupinku rozdělit).

Společně se modlíme z brožurky, která je závazná pro všechny skupinky MM na celém světě. Při modlitbě používáme Bibli, zpíváme, děkujeme, prosíme, chválíme, a především odevzdáváme naše děti a rodiny do Božích rukou. Modlíme se také za kněze.

Naše společenství jsou otevřená všem maminkám a babičkám, které se chtějí modlit za své děti a vnoučata. Pokud vnímáte tuto potřebu, ozvěte se nám a přijďte mezi nás.

Více informací najdete na www.modlitbymatek.cz.

 

Kontakt:

Venda Smejová

tel.: 777 610 919