Společenství bl. Metoděje Dominika Trčky

Společenství bl. Metoděje Dominika Trčky

Modlitba za nová kněžská a duchovní povolání.

Každé první úterý v měsíci v 16.00 h u pí. Aničky Kubátové.