Seznam duchovních farnosti

Pastorační spolupracovníci farnosti

P. Mgr. Jan Mazur

P. Mgr. Jan Mazur

farář ( od 3.3.2024 )

P. ThLic. Ing. Mgr. Vojtěch Mičan

P. ThLic. Ing. Mgr. Vojtěch Mičan

kněz

P. ThLic. Mgr. Ing. Vojtěch Mičan se narodil v Brně v r. 1942. Studia: Elektrotechnická fakulta VUT Brno /1964/, Filosofická fakulta UJEP Brno /1973/. Postgraduálně-praktická teologie na CMTF UP Olomouc /1999-2007/.

Příprava na kněžství od r. 1961 ve skryté církvi. V r. 1975 se oženil s Mgr. Janou Mičanovou, společně vychovali 3 dcery a těší se ze 3 vnuček a 3 vnuků. Na kněze východního obřadu vysvěcen tajně v r. 1984. V řeckokatolické církvi v pastorační službě 20 let, naposledy v Místku a Karviné. Od r. 2008 pravidelná duchovní služba v Domově pro seniory, od r. 2012 kněžská výpomoc ve Frýdlantě a okolí /zvl. Malenovice/.

1