Angličtina z Bible

Angličtina z Bible

Společenství Angličtina z Bible

Od května 2020 se v naší farnosti vyučuje angličtina z Bible. Od té doby se ve společenství vystřídaly na čtyři desítky zájemců od nás i odjinud, protože jde o otevřenou výuku, v níž je vítaný úplně každý, kdo si to přijde prostě vyzkoušet. Vyučování je pestré, např. od letošního jara jsme měli mezi sebou rusky mluvící rodilou Ukrajinku, a tak jsme se přirozeně naučili Otčenáš ukrajinsky a četli jsme evangelia v ruštině.

Letos se soustředíme na starozákonní texty, zvl. žalmy a opakovaně zjišťujeme, že skrze cizí jazyk se více přibližujeme smyslu Písma a lépe ho chápeme. Jsme však především modlitební společenství a je pro nás důležité, že se od začátku učíme modlitby v několika cizích jazycích. Scházíme se večer v sudé středy na faře. Jste srdečně zváni podívat se mezi nás.

 

Společenství Románské jazyky z Bible 

Letos v naší farnosti zkoušíme nový projekt – výuku románských jazyků z Bible. 

Učíme se Otčenáš v jazycích a pracujeme vždy s evangeliem následující neděle, na kterém učitelé vysvětlují základy výslovnosti, čtení a gramatiky daného jazyka. Zjišťujeme, že poznávat cizí jazyk právě z evangelií je velmi dobrý nápad, protože evangelia většinou dobře známe, jejich znění v češtině se nám snadno vybavuje a lehkost vnímání i pokrok je nabíledni.

Je úchvatné v relativně  krátkém  časovém  údobí  dvou  měsíců  pracovat  s texty v italštině, španělštině, francouzštině a latině, srovnávat a nacházet podobnosti mezi těmito příbuznými jazyky. Škoda, že tento experiment zatím vzbuzuje jen nevelký zájem.

Vědomí, že milostí Boží můžeme vytvářet krásné společenství, nás posiluje a dává naději, že učit se cokoli společně  může být i v budoucnu krásné a  snadné. Scházíme se večer v sudé středy na faře a jste srdečně zváni podívat se mezi nás.

 

 

Kontakt:

Dagmar Konečná

tel.: 775 124 403