Schola

Schola

Schola vznikla asi před 15 lety a dlouhou dobu ji vedla paní Jiřka Herotová. Svým zpěvem doprovázela zvláště slavnostní mše Velikonoc a Vánoc, „malou“ a „velkou“ pouť a jiné. Později také pořádala každoroční koncerty a to buď adventní či vánoční.

 

Poté, co před čtyřmi lety paní Herotová ukončila své vedení scholy a nyní se věnuje své domácí farnosti, kterou je Pržno, vydala se schola cestou pravidelnějšího a jednoduššího zpěvu při běžných nedělních mších. Časové možnosti většiny členů nám už nedovolují tak precizní zkoušení složitějších skladeb a povětšinou zpíváme písně známé a jednoduché, které secvičíme během krátké zkoušky v neděli přede mší. Zpíváme s radostí a nadšením. Vážíme si našeho malého společenství, které čitá asi 15 členů a rádi mezi sebou přivítáme nové zpěváky – kamarády.

 

Kdo rádi zpíváte – děti, mládežníci, dospělí; na věku nezáleží – přidejte se k nám. Zpěv ve schole může být milým způsobem, jak se ještě aktivněji zapojit do mše svaté a jak si ve farnosti najít „své místo“.

 

Zpěvu zdar!

 

Kontakt:

Veronika Pastuchová Jeklová

email: [email protected]

tel.: 725 926 780