Adopce na dálku

Adopce na dálku

Společenství Živého růžence, do kterého je zapojeno cca 60 farníků již od roku 1996 podporuje v rámci Adopce na dálku děti z Indie. Za tu dobu pomohlo téměř 20 dětem získat vzdělání nejen základní, ale i střední a univerzitní.

Roční příspěvek na jedno dítě činí 6500,- Kč.

V současné době máme adoptovány dvě děti. Je to Lisa Cruz (nar. 2010) a Chris Walter D’Souza (nar. 2008). Obě děti se velmi dobře učí a pravidelně dvakrát ročně od nich dostáváme dopisy, fotografie i výsledky studia, které jsou k nahlédnutí vždy v říjnu při sbírce na adopci na dálku, případně ve vývěsce v kostele.

 

 

Kontakt

Venda Smejová

tel.: 777 610 919