Setkání seniorů

Setkání seniorů

Na faře se první středu v měsíci od 9.00 h setkávají senioři, kteří mají zájem o společenství a vzdělávání se ve víře z cyklu Poselství evangelií. Letos se probíráme úryvky z Janova evangelia, výklad k jednotlivým veršům připravil P. ThLic. Marek Kozák Th.D.

Senioři se vzájemně sdílí, zažívají otevřené společenství, společně se modlí, využívají připravených pracovních listů.

 

Kontakt:

Mgr. Ludmila Kaňoková

tel.: +420 734 876 497