Mariánské večeřadlo

Mariánské večeřadlo

Je pobožnost k Panně Marii sestávající s proseb o Ducha svatého, hymnu, úryvku z poselství „Modré knihy“, modlitby sv. růžence či zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Každé druhé úterý v měsíci v 16.00 h u pí. Aničky Kubátové.