Aktivity rodin

Aktivity rodin

Rodiny s dětmi mají v naší farnosti důležité místo. V minulosti se scházely jednou za měsíc v sobotu večer, aby se připravily na nedělní dětskou mši sv. ... 

Nynější podoba bude více akčnější a korespondující s liturgickým rokem (pěší poutě, táborák na farní zahradě, maškarní ples, putovní křížová cesta, svatodušní vaječina...). 

Začínáme setkáním před misijní nedělí v sobotu 21.10. v 17 h na faře: Setkání rodin.

 

Kontakt: 

Eliška Matušková

tel.: 732 380 020