Společenství mužů

Společenství mužů

Chlapské spolčo se schází pravidelně již asi 10 let co 14 dní od 19.00 do 21.00 na faře (s výjimkou prázdnin). V programu nechybí bubnování, modlitba, čtení písma, témátko a vzájemné sdílení. Každé setkání si připravuje jiný člen spolča, což zajišťuje velkou pestrost probíraných témat.

 

Dvakrát ročně podnikáme víkendová setkání, která jsou velmi oblíbené.  Rádi mezi sebou přivítáme i nové členy.

 

 

Kontakt: [email protected]