Čtvrteční adorace

Čtvrteční adorace

Důležitou součástí farního života je tichá adorace. Jde o pouhé tiché setrvávání v přítomnosti Ježíše v eucharistii. Probíhá v kostele každý čtvrtek od 11.00 - 18.00 h. 

Pokud se chcete připojit k pravidelné službě, kontaktujte Vendu Smejovou

tel.: 777 610 919