Víra a historie - naše společné dědictví

Víra a historie - naše společné dědictví

PŘEKRAČUJEME HRANICE – PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt mezi farnostmi sv. Martina z Tours ve Cwiklicích a sv. Bartoloměje ve Frýdlantu n. Ostr.

 

V rámci projektu vznikla na farní zahradě u kostela sv. Bartoloměje ve Frýdlantu n. O. Cesta světla (Via Lucis). Tématem jsou události života Ježíše Krista (po jeho vzkříšení do Letnic) spolu s meditačním altánkem. V rámci prací bylo vyrobeno 7 litinových stojanů, na které byly umístěny smaltované desky. Biblické obrazy na deskách byly vyrobeny na deskách tradiční metodou používanou ve Frýdlantu nad Ostravicí již téměř 200 let. Celkem jde o 7 biblických obrazů a jeden velký obraz skládající se ze 4 dílů (60x90cm), který je umístěný na jedné ze stěn farní zahrady v průhledu altánu. Byl také postaven dřevěný altán jako místo pro meditaci, relaxaci a pořádání koncertů. Výroby smaltovaných obrazů se ujali umělci z České republiky i Polska.

Partner na polské straně ve farnosti Cwiklice v rámci projektu renovoval prvky infrastruktury v okolí historického kostela – na farním hřbitově. Jednalo se o renovaci deseti starých pískovcových reliéfů, renovaci dvou kamenných desek z 18. století, zajištění kamenných stříšek, zakrývající plotové sloupky s reliéfy a zajištění historického dřevěného plotu kolem hřbitova.

Během přípravy projektu se oba partneři z české i polské strany setkávali v pracovních skupinách v červnu – srpnu 2021 a závěrečné setkání proběhlo 7. září 2021 v Cwiklicích. V rámci projektu byly uspořádány dvě poutě na trase Cwiklice – Frýdlant n. O. První pouť, na které český partner představil historii vypraných míst, se konala 1. května 2022 a zahrnovala místa: Kozlovice – Obecná škola, Archeopark Chotěbuz – Podobora, kostel Všech svatých v Sedlištích a kostel sv. Bartoloměje ve Frýdlantu n. O. Druhá pouť, kterou připravil polský partner, proběhla 15. května 2022 a trasa zahrnovala kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Pielgrzymovicích, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola ve Visle Male, Muzeum slezského tisku v Pszczyně a kostel sv. Martina ve Cwiklicích.

V rámci projektu byl natočen i dokument, který zachycuje celý průběh vytvoření a instalaceuvedených objektů a je umístěný ke shlédnutí na webových stránkách farnosti a YouTube: Dokument Cesta světla na YouTube. Poprvé byl promítán pro veřejnost 28. května 2022 v kině ve Frýdlantu n. O. při závěrečné schůzce shrnující celý projekt. Byla zde také prezentována brožura a proběhla společná bohoslužba ve VIA LUCIS na farní zahradě.

Brožura k projektu je ke stažení zde:  

Práce provedené na farní zahradě, která je otevřeným prostorem pro různé akce a aktivity přístupné veřejnosti, zvýšily atraktivitu celého území, které patří do turistické infrastruktury regionu a budou příznivě ovlivňovat cestovní ruch a návštěvnost česko-polského příhraničí.

Dokument "Cesta světla" 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002811