Náboženství

Náboženství

 

 

Mše svatá pro rodiny s dětmi je každou druhou neděli v měsíci v 9.30 h.

Slůvko pro děti je po každé nedělní mši sv. v 9.30 h (děti pak dostanou nálepku, kterou si mohou vlepit do sešitku a bonbón).